חוק החומרים המסוכנים

כיום בכבישי הארץ מובילות חברות רבות משאיות בהן טונות של חומרים מסוכנים. אותם חומרים הינם חומרים מוצקים, חומרים נוזליים, גזים ועוד. בהובלת החומרים ישנן לא מעט תקלות שעלולות לסכן את הסביבה. ולכן חוקק חוק חומרים מסוכנים שתפקידו להמעיט בטעויות. אך מהו החוק וכיצד הוא מועיל?

 

משמעות החוק

חוק חומרים מסוכנים תפקידו להגדיר מהו חומר מסוכן, מהן סוגי חומרים מסוכנים, מי ראשי להוביל חומרים מסוג זה, וכיצד מבצעים הובלה נכונה של חומרי מסוכנים.

חברות מקצועיות שפועלות לפי חוק החומרים המסוכנים, מסווגות את החומרים לקבוצות תוך מתן זהות בינלאומית לאותם חומרים. לאחר הסיווג החברות אורזות את החומרים בצורה נכונה למניעת תקלות, פועלות בסימון אחיד לפי סימון בינלאומי ומתאימות את ההובלה של החומרים בתיאום לתו תקן אירופאי מוסכם.

 

כיצד מסווגים את החומרים?

חברות מקצועיות מסווגות חומרים ומובילות אותן לפי חלוקה ברורה:

  • חומרים נפיצים – חומרים שיכולים להתפוצץ או לסכן את הסביבה כמו למשל: תחמושת, נשק וחומרי נפץ שונים.
  • גזים – סיווג של מטען המכיל גזים מכל סוג כולל: גזים רעילים, דחוסים, נזילים ותחת לחצים.
  • חומרי מתלקחים – חומרים שעלולים להתלקח כדוגמת דלק, סולר ועוד.
  • חומרים אורגניים או מחמצנים
  • חומרים רעילים
  • חומרים רדיואקטיביים
  • גזים – סיווג של מטען המכיל גזים מכל סוג כולל: גזים רעילים, דחוסים, נזילים ותחת לחצים.
  • חומרי מאכל – חומרים שחייבים הובלה בקירור או בידוד מפני חומרים אחרים.

 

חומרים מסוכנים

מי הן החברות הרשאיות להוביל חומרים מסוג זה?

חומרים מסוכנים לא כל חברה יכולה להוביל, ולאחר חקיקת החוק לחומרים מסוכנים, נאמר כי רק רכבים שאושרו על ידי המפקח להובלת חומרים אלה יכולים להוביל חומרים מסוכנים. הרכבים חייבים להיות מופעלים על ידי מוביל מקצועי, ולרכב בו מובילים את החומר – חובה בהיתר שנמצא ליד רישיון הנהיגה. הרכבים והנהגים עליהם להיות מוסמכים לעבודה זאת מאת מפקח המסמיך להובלת חומרים מסוכנים.

 

מי מקבל הרשאה להובלת חומרים מסוכנים?

אנשי מקצוע המובילים ומקבלים היתר להובלת חומרים אלה, הם אנשי מקצוע ממומחים העובדים שמעליהם מנהל ומפקח, עובדים בחברות להובלת חומרים מסוכנים שעברו תדרוך מפורט להובלה זאת, חברות המחזיקות ציוד בטיחותי וציוד חילוץ מתאים, ולחברות שעברו הנחיות הוראות נהלים המסמיכים את המובילים לעסוק במקצוע זה.

כיום ניתן להתחיל בתהליך ההרשאה על ידי בקשה במשרד הרישוי לנהגים בעלי רישיון נהיגה על משאיות שנוהגים כבר 3 שנים על הכביש, ובעלי רישיון נהיגה בתוקף.

בנוסף, גם לרכבים המובילים את החומרים, חשוב שתהיה תעודה ממעבדה מורשית, אישור כשירות מכלים לרכבים שאינם מייעדים להובלה מסוג זה, והרכבים הכשירים להובלה הינם רכבים בהם לא ניתנת גישה לאנשים שאינם מוסמכים לעסוק בהובלת החומרים.

חברת מובילי דהרי עברה את כל שלבי הרישוי והיתרים, והיא מובילה את החומרים המסוכנים על פי כל הכללים וההנחיות הדרושים.